Catálogo de periodos de retención

Ruby
PHP
Javascript
.Net >= 4.5
Java
Phyton

Url de petición

http method:

GET

https://api.facturama.mx/catalogos/plataformas-tecnologicas/periodicidades